Sanayi Uygulamaları

Sanayi Uygulamaları

Tarım ilaçları

Tarım İlaçları, bitkilerin ve gövdelerin korunması ve büyütülmesi için kullanılan, böcekleri öldürebilen, zararlı hayvanları (yada yabani otları) sterilize edebilen, aynı zamanda öldürebilen bir ilaç türüdür. Özellikle zararlı haşerelerin önlenmesi, bitkilerin büyümesinin düzenlenmesi ve tarımda ayıklama ile ilgilidir. Tarım ilaçları, kimyasal, biyolojik ( virüs yada bakteri gibi), mantar ilacı, anti-infeksiyon maddeleri, haşerelerle mücadele eden her türlü şey olabilir.

Tarım İlacı Kategorileri:
1.Hammadde kaynaklarına göre sınıflandırıldığında, tarım ilaçları

temel olarak; organik kimyasallar, inorganik kimyasallar, bitki böcek zehirleri, mikrobik böcek zehirleri olarak ayrılırlar.
2.İşeleme maddelerine göre sınıflandırıldığında, tarım ilaçları; toz, ıslatılabilir toz, çözünür toz, krema, yağ, konsantre edilmiş emülsiyon, krem, pasta, jel maddesi, duman maddesi, dezenfektanlar, yağ maddeleri, taneleme, parçacıklar, vb. olarak ayrılabilirler.
3.Denetim nesnesine göre sınıflandırıldığında, tarım ilaçları; böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, akarisitler, nematisitler, rodentisit, herbisitler, yaprak dökücüler vb. olarak ayrılabilirler.

SIEHE Sanayi, Tarım ilaçları işletmeleri için ekipman ve komple fabrika taahhüdü sağlar, bu konuyla ilgili ekipmanların imalatında uzun bir geçmişe sahiptir. Şimdiye dek dünyanın her yerinden bir çok ünlü tarım ilacı işletmelerine ekipman ve bütün olarak fabrika inşası sağlamıştır. Tarım ilaçlarında, tozda ustalaşmada, sıvı otomatik besleme ve seviyeleme sisteminde, karıştırma sisteminde, otomatik paketleme sisteminde, otomatik kontrol sisteminde, anot malzemelerin karıştırılması ve kurutulması alanında gerçekleştirilen atılımlarla, zengin tecrübeye sahiptir.
Biz sadece ekipman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tarım ilacı üretimindeki zorlukları tamamen çözmek için bütünüyle tesis teslim, mühendislik tasarım hizmeti, fabrika tadilat, üretimin büyümesi, proje yönetimi danışmanlık hizmetleri, proje tasarım hizmetleri sağlıyoruz.

Ana Ekipman ve İşlevi Tanıtım:

1.Çift Şaft Mikser, Üçlü Şaft Mikser: Düşük hızlı mikser, yüksek hızlı mikser ve yüksek kesmeli emülsiyonlaştırıcı bir makineye entegre edilerek, toz ve sıvı karıştırılma gerçekleştirilmesi.

2.Yatay Boncuk Değirmen (Mill): Malzemeleri en ileri nihai incelikte öğütmek için kullanılan ıslak öğütme makinesidir. Mükemmel öğütme sonuçlarına ve yüksek verimliliğe sahiptir. Piyasada en yaygın olarak kullanılan öğütme makineleri; Disk Tip Yatay Boncuk Değirmen (Mill) ve All-round Yatay Boncuk Değirmendir (Mill).

3.Blender: Yaygın olarak toz ile tozu karıştırmak, karıştırılmış tozu küçük bir miktar sıvı ile karıştırmak için kullanılır. Sıvının ilavesi için SIEHE Sanayi, karıştırma verimliliğini ve homojenliğini arttırmak için ölçülebilir bağımsız püskürtme yöntemi tasarlamıştır. Mikser, laboratuar tipten üretimde kullanılan tipe kadar tam özelliklere sahiptir. Yatay ve Dikey tipte, üretim süreci ve malzeme özelliklerine (yoğunluk, ağ vb.) sizin için en uygun makineyi seçebilirsiniz.

4.Ambalaj açma ve Besleme Ekipmanı: Küçük torba ve tonluk torba açma cihazından oluşur, yarı otomatik ve tam otomatik tiptir.

5.Konveyör: pnömatik taşıma (pozitif basınç, negatif basınç, yoğunluk fazı ve seyreltme fazı) ve mekanik taşıma (vidalı, kova, tüp zincir ve kemer)

6.Paketleme Makinesi: vana torba ve üstü açık torba paketleme içerir. Bilinen ambalajlama miktarı 5 Kg ‘dan 50 Kg paketlemeye kadar çıkabilir.

7.Yüksek-Kesme Emülsiyonlaştırıcı: Dispersiyon, homojen, emülsifikasyon, tarım ilaçları arıtma. Biçimine göre batch tip ve inline tip olarak ayrılabilir. Üretim sürecine göre hızlı akış emülsiyonlaştırıcı, yukarı püskürtme tip emülsiyonlaştırıcı, yüksek kesme emülsiyonlaştırıcı, katı-sıvı karıştırma emülsiyonlaştırıcı vb. olarak da ayrılabilir. Vakum ve ısıtma gibi çeşitli tasarımlar sürecin farklı gereksinimlerini karşılamak için temin edinebilir.

8.Toz ve Sıvı Dağıtım Sistemleri: Toz pnömatik taşıma (pozitif basınç, negatif basınç, yoğun faz, seyreltilmiş faz), mekanik konveyör (spiral, kemer, kova vb.); sıvı pozitif basınç ve negatif basınç taşıma, pompalama.